Wat houdt het in

Wanneer u een maatje wordt dan krijg u een kennismakingsgesprek met u maatje samen met de coördinator.

Bij een maatjescontact spreken de maatjes eens per een of twee weken af om leuke dingen te doen, die beiden prettig vinden. U kunt hierbij denken aan samen een hobby doen, terrasje pakken, sporten, naar de film, wandelen, fietsen, etc.

Mochten deze maatjes ideeën, vragen of tips hebben, dan kunnen ze deze altijd bij de coördinator aangeven. Deze zal af en toe informeren en evalueren hoe het contact verloopt.

 

 


Missie

Een psychische ziekte kan diep ingrijpen in het leven van de mens, bijvoorbeeld het verlies van werk en het verlies van sociale contacten. Veel mensen die met de psychiatrie in aanraking zijn geweest, zijn in de loop der tijd alleen komen te staan. Soms is het moeilijk om weer contacten te leggen en te onderhouden.

‘Gewoon een maatje’ probeert het sociale isolement te verminderen door een deelnemer, iemand met een psychiatrische achtergrond, in contact te brengen met een vrijwilliger. De kerngedachte is het contact van mens tot mens. Samen alledaagse, leuke dingen doen, zoals een kopje koffie drinken, wandelen, fietsen, winkelen, etc. Kortom: iets gezelligs binnenshuis en buitenshuis ondernemen met elkaar. Het individuele contact zal eens per week of eens per twee weken zijn.

“Gewoon een Maatje” is een initiatief van de RIBW, Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen Nijmegen & Rivierenland.

Reacties zijn gesloten.