Vrijwilliger worden

Vrijwilliger zijn bij ‘Gewoon een maatje’ betekent naast boeiende contacten ook veel gezelligheid, mogelijkheid tot veel leren, iets zinnigs doen voor een ander en uitgedaagd worden om er voor een ander te zijn. Gewoon van menribw-vriendendienst-maatjesproject_560x342px-outline_150915s tot mens.

We ondersteunen u als vrijwilliger op een aantal manieren:

  • Om te beginnen is er persoonlijk contact met de coördinator waarin alle vragen aan de orde kunnen komen.
  • Enkele keren per jaar zijn er intervisie avonden waarop ervaringen uitgewisseld worden en we leren van elkaars ervaringen.
  • Ten laatste zijn er thema-avonden waarop relevante onderwerpen behandeld worden, bijvoorbeeld psychopathologie.

Kennismakingsgesprek
Nadat u zich heeft aangemeld, maakt de coördinator van ‘Gewoon een maatje’ een afspraak met u voor een gesprek. In het gesprek komen een aantal onderwerpen aan de orde, bijvoorbeeld wat u interesses zijn, wat u verwacht van het contact en wat u zou willen ondernemen met een maatje. U krijgt uitleg over hoe het project werkt en welke mogelijkheden er zijn.

Het gesprek kan plaatsvinden op één van de locaties van de RIBW.

Na het kennismakingsgesprek en ondertekening van het vrijwilligerscontract gaat de coördinator op zoek naar een passend maatje voor u.

De eerste ontmoeting bij individuele maatjes
Zodra de coördinator een passend maatje heeft gevonden, wordt er een afspraak met u en uw maatje gemaakt voor een eerste ontmoeting. Tijdens deze eerste ontmoeting met uw maatje is de coördinator aanwezig. De bedoeling van de ontmoeting is om elkaar te leren kennen en om te kijken of het klikt. Het is belangrijk, dat u, na enige dagen bedenktijd, beslist of u wel of niet verder wil met het maatje. De coördinator zal hier naar informeren.

En daarna…
Als u besluit om verder gaat met het contact bent u samen met uw maatje verantwoordelijk voor het maken van afspraken. U maakt samen afspraken en overlegt wat u samen kunt gaan doen. Na ongeveer twee maanden is er een evaluatie, waarin we terugkijken op de afgelopen periode, en of u door wilt gaan met het contact.

Het contact duurt minimaal één jaar. Mocht in de loop van het jaar het contact niet goed verlopen, dan kan in overleg met de coördinator het contact worden gestopt.

Aan het eind van het jaar is er een evaluatiegesprek met de deelnemer, vrijwilliger en de coördinator. Indien gewenst kan dit ook individueel. We bekijken hoe het jaar is verlopen. Indien u beiden positief bent, kan het contact verlengd worden. Zowel deelnemer als vrijwilliger heeft het recht om het contact te stoppen.

Het gaat om contact van mens tot mens, waarbij wederzijds respect en gezelligheid voorop staat. Vanuit deze invalshoek wordt van u als vrijwilliger verwacht, dat u zich niet opstelt als hulpverlener. Indien u tijdens het contact met vragen zit waar u samen niet uit komt, kunt u altijd terecht bij de coördinator. Het werken vanuit presentiebenadering vraagt dat u in staat bent om open en zonder oordeel te kijken naar anderen. Het vraagt ook dat u zich verdiept in de manier waarop anderen naar een situatie kijken. Vanuit het begrip dat zo ontstaat kunt u goed aansluiten en afstemmen op uw maatje. Deze manier van werken komt op de intervisie avonden en tijdens trainingen uitgebreid aan bod.

Deelnemers als maatje

Ook voor deelnemers (mensen met cliënt- ervaring) is het mogelijk om maatje te worden. In dit geval kijken we – samen met bureau Herstel- welke ondersteuning of training handig is om het maatje zijn tot een succes te maken.

Reacties zijn gesloten.