Deelnemer worden

Als u begeleid wordt door het RIBW kunt u deelnemer worden bij ‘Gewoon een maatje’. De coördinator zal u waar nodig begeleiden en zorgen voor een maatje.

Het gaat om contact van mens tot mens, waarbij wederzijds respect en gezelligheid voorop staat. We werken vanuit de presentiebenadering. Vanuit deze invalshoek wordt van u als deelnemer verwacht, dat u uw maatje niet ziet als hulpverlener. Indien u tijdens het contact met vragen zit waar u beiden niet uit komt, kunt u terecht bij de coördinator.

Als u zichzelf op geeft dan zal de coördinator contact met u opnemen voor een eerste kennismaking.

Kennismakingsgesprek
In dit gesprek komen een aantal onderwerpen aan de orde, bijvoorbeeld wat u interesses zijn, wat u verwacht van het contact met een maatje en wat u zou willen ondernemen met een maatje. U krijgt uitleg over hoe het project werkt en welke mogelijkheden er zijn.

Het kennismakingsgesprek kan plaatsvinden bij u thuis of op een locatie van de RIBW.

Na het kennismakingsgesprek gaat de coördinator op zoek naar een passend individueel maatje voor u en zodra die gevonden is wordt er een eerste ontmoeting gepland waarbij de coördinator aanwezig is.

De eerste ontmoeting voor individuele maatjes
Zodra de coördinator een passend maatje heeft gevonden, wordt er een afspraak met u en uw maatje gemaakt voor een eerste ontmoeting. Tijdens deze eerste ontmoeting met uw maatje is de coördinator aanwezig. De bedoeling van de ontmoeting is om elkaar te leren kennen en om te kijken of het klikt. Het is belangrijk, dat u, na enige dagen bedenktijd, beslist of u wel of niet verder wil met het maatje. De coördinator zal hier naar informeren.

En daarna…
Als u besluit om verder te gaan met het contact, bent u samen met uw maatje verantwoordelijk voor het maken van afspraken. U maakt samen afspraken en overlegt wat u samen kunt gaan doen. Daarna starten we de proefperiode. Na ongeveer twee maanden vindt er een evaluatie plaats, waarin we terugkijken op de afgelopen proefperiode. Dan kunt u beslissen of u door wilt gaan met het contact.

Het contact duurt minimaal één jaar. Mocht in de loop van het jaar het contact niet goed verlopen, dan kan in overleg met de coördinator het contact worden gestopt.

Aan het einde van het jaar is er een evaluatiegesprek met de deelnemer, vrijwilliger en de coördinator. Indien gewenst kan dit ook individueel. We bekijken hoe het jaar is verlopen. Indien u beiden positief bent, kan het contact verlengd worden. Zowel deelnemer als vrijwilliger heeft het recht om het contact te stoppen.

Reacties zijn gesloten.