Deelnemer worden

Als je begeleid wordt door de RIBW kun je deelnemer worden bij ‘Gewoon een maatje’. Het gaat bij maatjescontact om contact van mens tot mens, om respect en gezelligheid. Jouw maatje is geen hulpverlener, maar iemand om samen gewoon een leuke tijd mee te hebben. Voor vragen of onduidelijkheden kunnen jullie terecht bij de coördinator.

Kennismakingsgesprek
Nadat je je hebt aangemeld neemt de coördinator contact met je op voor een eerste kennismaking. Je kiest zelf of jouw begeleider hier wel/niet ook bij aanwezig is. Het kennismakingsgesprek kan plaatsvinden bij jou thuis of bij een locatie van RIBW. In dit gesprek bespreken jullie samen een aantal onderwerpen: jouw interesses en verwachtingen en wat je zou willen ondernemen met een maatje. Je krijgt uitleg over hoe het project werkt en welke mogelijkheden er zijn. Hierna gaat de coördinator op zoek naar een passend individueel maatje. Zodra die gevonden is wordt er een eerste ontmoeting gepland waar jouw begeleider of de coördinator ook bij aanwezig is.

De eerste ontmoeting voor individuele maatjes
Tijdens de eerste ontmoeting leer je elkaar beter kennen en bekijk je of het klikt tussen jou en je maatje.

En daarna…
Besluiten jullie om verder te gaan, ben je samen met je maatje verantwoordelijk voor het maken van afspraken. Je bespreekt wat je samen kunt gaan doen. Na ongeveer 2 maanden kijken we terug op de afgelopen periode. Je kunt beslissen of je door wilt gaan met het contact. Een maatjescontact duurt bij voorkeur één jaar.. Als in de loop van het jaar het contact toch niet naar wens verloopt, dan kan in overleg met de coördinator eerder worden gestopt. Aan het einde van het jaar is er een evaluatiegesprek. We bespreken samen, of individueel, hoe het jaar is verlopen. Zijn jullie allebei positief over het contact dan kan het maatjescontact verlengd worden. Zowel deelnemer als vrijwilliger heeft het recht om het contact te stoppen.

Ik kom graag buiten, maar niet alleen…

Met mijn maatje wandel ik weer heerlijk in het bos.

Fijn dat mijn maatje regelmatig langskomt!

Daar kijk ik echt naar uit.

Ik kook de laatste tijd weer vaker zelf, en de boodschappen doe ik dan samen met mijn maatje smile

Ik word ook een maatje.

 

Klik!  (knop naar aanmelding)

Ik ben actiever geworden sinds ons maatjescontact; nu heb ik meer energie.

Het is mooi om op deze manier iets voor iemand te betekenen. Ik kan het iedereen aanraden.

Het kost niet veel en ik kan wel veel geven.

Het is interessant om iemand te ontmoeten met een ander leven.